Welkom op
onze schoolwebsite

 

Wij zijn een gesubsidieerde officiële basisschool van de stad Mortsel. Onze school telt ongeveer 220 leerlingen verspreid over een kleuter- en een lagere afdeling.

De kinderen in onze school worden door een team van een 25-tal leerkrachten begeleid. Het team staat onder leiding van directeur Erik Tijssen. We leggen in onze school graag de nadruk op een aangepaste zorg voor elk kind. Kinderen voelen zich bij ons op hun gemak. Onze speelplaatsen zijn omgeven met groen waar moderne en veilige speeltuigen het spelen veraangenamen.

 

Wilt U ons leren kennen?
Maak een afspraak of kom even lang tijdens de lesuren.


 

De allerlaatste schooldag is achter de rug.  Rapporten krijgen, afscheid nemen, nog een babbel met juf of meester,… en dan vakantie!

We sluiten niet alleen een schooljaar af, maar tegelijk het bestaan van de Sint-Lutgardisschool.
Vanaf 1 september 2016 heten we, samen met de Guido Gezelleschool,  “Parkschool”.

Van 1 september tot aan de herfstvakantie komen we nog naar onze school. In de herfstvakantie wordt er verhuisd en zit de hele lagere school in de nieuwe gebouwen. Samen met de kinderen, de ouders, de leerkrachten en de directeurs zijn we  pioniers in de nieuwe schoolgebouwen.  In oktober 2017 komen onze kleuters en die van de Perenpit, samen met hun juffen en de directeurs naar de nieuwe gebouwen. Zo’n grote verhuis maak je ook maar één keer in je leven mee. Spannend, leuk en leerzaam!

Het was een heel druk schooljaar. Het schoolbestuur en de directeurs hebben veel vergaderd over de voorbereidingen van de Parkschool. De leerkrachten hebben de koppen dikwijls bij elkaar gestoken om  goed voorbereid te kunnen starten. Er is hard gewerkt, veel overlegd, gepland en nagedacht. Maar tegelijk spande iedereen zich in om alle leerstof van dit jaar te verwerken. We gingen op zeeklassen, maakten leuke uitstappen, speelden een knappe musical en organiseerden een muzikaal schoolfeest. Kortom, we maakten er weer een fijn schooljaar van.

De kleuters van onze basisschool genoten van hun herfstproject en onze vijfjarigen waren superfier met hun eerste diploma.

Iedereen verdient dan ook een lekker lange, actieve en rustgevende vakantie. Want…. van september tot november staat er nog veel spannends op het programma.

We sluiten een lang hoofdstuk af, maar gaan voluit voor een nieuw succesvol verhaal in de PARKSCHOOL.

Ik wens jullie allen een fantastische vakantie!

Directeur Erik

LOGO Parkschool def