Welkom op
onze schoolwebsite

 

Wij zijn een gesubsidieerde officiële basisschool van de stad Mortsel. Onze school telt ongeveer 220 leerlingen verspreid over een kleuter- en een lagere afdeling.

De kinderen in onze school worden door een team van een 25-tal leerkrachten begeleid. Het team staat onder leiding van directeur Erik Tijssen. We leggen in onze school graag de nadruk op een aangepaste zorg voor elk kind. Kinderen voelen zich bij ons op hun gemak. Onze speelplaatsen zijn omgeven met groen waar moderne en veilige speeltuigen het spelen veraangenamen.

 

Wilt U ons leren kennen?
Maak een afspraak of kom even lang tijdens de lesuren.


uitnodiging musical 2016 algemeen

Opgelet! Vrijdagavond uitverkocht!
Zaterdag nog plaatsen beschikbaar!

Na een fijne vakantie staat er weer heel wat te gebeuren in deze laatste 3 maanden.
Veel staat in het teken van de Parkschool.

De verhuis naar de nieuwe school komt steeds dichterbij.

Ook de dieren van de Guido Gezelleschool willen graag mee verhuizen! Als tijdelijke oplossing willen we het oude gebouw van voetbalclub Oude God omtoveren tot dierenverblijven.
Daarom deze warme oproep om mee een dagje te komen breken of bouwen
op  zaterdag 4 juni.
Schrijf je in via deze link.

Beste ouders,
In onze school streven we naar een goed contact met de ouders van onze leerlingen. Net als jij, werken we elke dag met je kind. We geloven dat een vlotte samenwerking met ouders er mee voor kan zorgen dat kinderen graag naar school komen en gemakkelijker bijleren.
Om deze samenwerking zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen we jullie om een enquête in te vullen over ouderbetrokkenheid. Op deze manier kunnen we kijken wat onze sterke punten zijn en waar er nog tekorten zijn.
Om een goed beeld te krijgen, hebben we de stem van elke ouder nodig. We vinden het dan ook belangrijk dat iedereen de enquête invult.
· Indien u de enquête anoniem wenst in te vullen doet u dit door de eerste twee vragen open te laten.

Door op de link te klikken, komt u rechtstreeks terecht bij de enquête.  Klik hier!

BEDANKT!

Directeur Erik