hoera schoolOnze school is een gesubsidieerde officiële basisschool. Zij heeft een afdeling kleuteronderwijs en een afdeling lager onderwijs.
Wij proberen de overgang van de kleuterschool naar de lagere school heel geleidelijk en harmonisch te laten gebeuren, o.m. door gemeenschappelijke activiteiten.
Wij hebben oog voor de eigen geaardheid en vooral voor de fundamentele gelijkwaardigheid van alle kinderen. Keuze tussen de verschillende erkende godsdiensten, de niet-confessionele zedenleer is vanaf de eerste klas van de lagere school mogelijk.

Wil u meer weten? Download het “Visitekaartje” van onze school.

klik: visitekaartje van de school