Parkschool

Beste ouders,

Dank u voor uw inzet en creativiteit. Er zijn enkele zeer originele en creatieve namen binnen gebracht bij het zoeken naar een geschikte naam voor onze nieuwe school.  Het was geen gemakkelijke keuze. De inzendingen werden besproken met de burgemeester, het college en de gemeenteraad. Uiteindelijk werd er gekozen voor de naam ‘Parkschool’. Jullie hadden dit misschien al gehoord, al gespeculeerd, al ergens gelezen….  Een voor de hand liggende naam…Een naam die zegt waar hij voor staat:  een school midden in het park.  Een naam die wij ter harte zullen nemen.

Samen school maken in een mooi parkgebied.

In het toekomstig parkgebied Oude God bouwt het stadsbestuur een nieuwe school. En dat is nodig.
Zowel de Perenpit als de Guido Gezelleschool zijn niet gebouwd voor de eeuwigheid. De prefabgebouwen uit de jaren zestig zijn dringend aan vernieuwing toe. Ook de gebouwen van de Sint-Lutgardisschool moeten worden aangepast want zijn helaas niet helemaal geschikt om aan de wensen en noden van het toekomstige onderwijs te voldoen. De investeringen bundelen, biedt kansen voor een moderne hedendaagse school.

De school zal maximaal twee bouwlagen tellen en worden geïntegreerd in het parkgebied.
De onderverdeling in drie bouwen (zowel het gebouw zelf als in de structuur) maakt het mogelijk om de organisatie duidelijker en kleinschaliger te houden.

plan1

Leefbaar voor de kinderen en ouders.
Weten bij wie je terecht kan. Weten wie van kortbij begeleidt en het overzicht bewaakt.
Speelplaatsen op maat van de verschillende leeftijdsgroepen. Tegelijkertijd is er voldoende verbinding tussen de verschillende eenheden.

De werken gebeuren in verschillende fases. Eerst worden de gebouwen geplaatst naast de Guido Gezelleschool op het voetbalveld en de sportschuur aan de Lusthovenlaan. Daar hebben de leerlingen amper hinder van. Als die gebouwen klaar zijn, verhuist de hele school naar de nieuwe klassen en ook de lagere schoolkinderen van de Sint-Lutgardisschool. Dan wordt de Guido Gezelleschool afgebroken. Op die plaats verrijzen daarna onder meer de kleuterklassen en de foyer. De ingang van het van werfverkeer ligt langs de Mechelsesteenweg.
De bouwfase start mei 2015.
Eind 2017 zal heel de school operationeel zijn.

De nieuwe school wordt gebouwd volgens het passiefbouw principe: energiezuinig, degelijke isolatie, recuperatie regenwater, zonnewering, alternatieve verwarmingssystemen … Zo’n school waarvan er volgens de minister van onderwijs veel te weinig zijn. Veel licht door grote ramen, integratie in het park, daktuin, grote klaslokalen, veel polyvalente ruimtes, vlot bereikbaar dankzij drie ingangen…
Ouderbetrokkenheid vinden wij heel belangrijk.
Welkomstplekken zijn er in de ontvangstruimtes in de kleuterschool en het lagere schoolgedeelte.
Zowel dieren als tuin verhuizen mee naar de nieuwbouw en alle klassen zullen in de moestuin kunnen werken: voor de lagere schoolkinderen liggen de moestuintjes voor het gebouw en de kleuters hebben plantbakken voor hun eigen klasje.

daktuin2

We besteden veel aandacht aan de samensmelting. Gezamenlijke pedagogische studiedagen voor de leerkrachten waaruit schooloverschrijdende werkgroepen groeien. Het veranderingsproces van de kinderen dat we goed zullen begeleiden; voor, tijdens en na de verhuis. Ouders die informatie krijgen met de mogelijkheid tot vragen stellen.
De expertise en kwaliteiten van de drie scholen, Perenpit, Sint-Lutgardis en Guido Gezelle, worden nu in één project gebundeld.

lagere-school1