Sint-Lutgardis, Guido Gezelle  en De Perenpit worden één school!
Stad Mortsel investeert in een nieuwe school voor 700 kinderen in het parkgebied
Oude-God. Deze school bouwen we zowel voor de kleuters als voor de leerlingen van
de lagere school.

Een nieuwe school, natuurlijk!
De Sint-Lutgardisschool, Guido Gezelleschool en  De Perenpit behoren tot het stedelijk onderwijs van
Mortsel. Ze hebben al jarenlang te kampen met een verouderde schoolinfrastructuur. De bouw van een nieuwe
school staat dan ook al een hele tijd op het programma. Het parkgebied Oude-God is daar de meest geschikte
locatie voor als mooie, groene plek dichtbij de drie huidige scholen.

Bouwen met Scholen van Morgen
Voor dit project doet stad Mortsel een beroep op Scholen van Morgen. Dit bouwprogramma werd door de
Vlaamse Regering opgezet om de achterstand in scholenbouw gedeeltelijk weg te werken. Scholen van
Morgen staat in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud gedurende 30 jaar.

Milieuvriendelijk en in een groene omgeving
De nieuwe school wordt gebouwd volgens de principes van passiefbouw om zo slechts een minimum aan energie
te verbruiken.
Rondom de school wordt een groot parkgebied aangelegd met wandel- en voetpaden om de school makkelijk
te bereiken. De ligging in het park biedt een grote meerwaarde voor de veiligheid, rust, ontwikkelingsmogelijkheden
en het milieubewustzijn van de schoolkinderen.

Architectuur
Crepain Binst Architecture tekende het ontwerp van de nieuwe Mortselse school. Omdat er drie scholen samensmelten,
moet de nieuwe school plaats bieden aan heel wat kinderen. Drie verschillende gebouwen in
houtbekleding bewaren de kleinschaligheid: een lagere school met polyvalente ruimte, een kleuterschool en
een sporthal. Tussengebieden creëren elk een eigen sfeer. Het kindvriendelijke ontwerp met toegankelijk
groendak zorgt voor contact tussen kinderen, dieren en tuin, met centraal in openlucht een bioklas.

de-nieuwe-school

Planning van het project
De bouw verloopt in verschillende fases en start in mei 2015. Eerst is de lagere school aan de beurt. Wanneer
deze klaar is, verhuizen alle kinderen van de lagere school. Om deze verhuis zo optimaal mogelijk te laten verlopen,
ligt de werf in die periode even stil. In een tweede fase wordt de kleuterschool gebouwd. Zij nemen dus
als laatste hun intrek in de nieuwe school. Dit faseringsplan zorgt ervoor dat de kinderen zo weinig mogelijk
hinder ondervinden van de werken, die tot eind 2017 duren.

Pedagogische visie en meer informatie
De drie scholen hebben de voorbije jaren de hoofden samen gestoken om een nieuw pedagogisch profiel uit te
schrijven waarin hun belangrijkste kenmerken elkaar terugvinden. In verschillende stuurgroepen werd met ongelooflijk
veel enthousiasme en beroepsfierheid gewerkt aan een open en vooruitstrevende toekomstvisie, die
niet alleen tot uiting komt in de architectuur en de parkomgeving, maar ook in de omgang met het kind. De geborgenheid,
warme opvang en het welbevinden van de kinderen blijft onze eerste zorg.

Meer info: http://mortsel.scholenvanmorgen.be